Projekty i realizacje

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej w Busku-Zdroju

Nazwa:
REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ W BUSKU-ZDROJU

Autorzy:
arch.: Paweł Gałeczka (NOVAstudio)
arch.: Kamila Cieśla
arch.kraj. Rafał Kędzierski
arch.: Monika Nowak
arch.: Klaudiusz Angerman

Projekt realizowany w pracowni NOVAstudio

Inwestor publiczny:
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Lokalizacja:
STREFA UZDROWISKOWA MIASTA BUSKO-ZDRÓJ

Koncepcja:
2013

Dane:
Powierzchnia zabudowy: ok.36 ha

Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój” obejmuje:
1. Koncepcję rewitalizacji Starego Parku Zdrojowego.
2. Koncepcję rewitalizacji niezagospodarowanego parku zdrojowego, położonej pomiędzy ul. Starkiewicza i sanatorium Rafał
3. Koncepcję rewitalizacji parku tzw. „Małpiego Gaju”
4. Koncepcję rewitalizacji strumienia pn: „Ciek od Buska”
5. Koncepcję przebudowy ul. 1-go Mają w Busku-Zdroju
6. Koncepcję przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju
7. Koncepcję przebudowy ul. Rokosza w Busku-Zdroju
8. Koncepcję budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza
9. Koncepcję doboru i rozmieszczenia obiektów malłej architektury na terenie Nowego Parku Zdrojowego.

Informacje dodatkowe:
wizualizacje: Kamila Cieśla, Iwona Sosna

Linki:
http://tygodnikponidzia.pl/glowna/1128-koncepcja-rewitalizacji-strefy-uzdrowiskowej-zostala-opracowanaMożliwość komentowania jest wyłączona.