Projekty i realizacje

Rewitalizacja Centrum Miasta Busko-Zdrój

Przed inwestycją:

Po inwestycji:

Nazwa:
Rewitalizacja Centrum Miasta Busko – Zdrój

Autorzy:
arch.: Paweł Gałeczka (NOVAstudio)
arch.: Kamila Cieśla
arch.: Piotr Musiał
arch. kraj. Rafał Kędzierski

Projekt realizowany w pracowni NOVAstudio Katowice

Inwestor publiczny:
Gmina Busko-Zdrój

Lokalizacja:
Centrum Miasta Busko-Zdrój

Koncepcja:
2008

I NAGRODA W KONKURSIE SARP na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji  obszaru centrum miasta Buska Zdrój, Rynku, placu przy ulicy Poprzecznej oraz alei Mickiewicza

Projekt:
2008/2010

Realizacja:
2011/2012

Generalny wykonawca:
Strabag Sp. z o.o.

Konstrukcja:
STATYK Katowice:
Grzegorz Komraus
Piotr Dzidek
Michał Grzędziński

Projekt branży drogowej:
Aligment Wojciech Skulski

Projekt infrastruktury technicznej:
POL-WOD Jerzy Polit

Dane:
Obszar inwestycji 5,2ha

Inwestycja realizowana była na podstawie koncepcji architektonicznej nagrodzonej w 2008 roku w ogólnopolskim konkursie dot. modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum miasta Busko – Zdrój – rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza. Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem obszar o powierzchni 5,2 ha. Zadanie inwestycyjne nazwane – „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój” – realizowane było w trzech etapach i otrzymało dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (działanie 6.1) na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosił ok. 35 mln zł. Poziom dofinansowania, zgodnie z zawartą z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umową, wyniósł 60 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja Inwestycji została nagrodzona w 2013r. honorawą nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich, w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną – w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna

Informacje dodatkowe:
foto: Kamila Cieśla
wizualizacje: Daniel Gola

Nagrody:Możliwość komentowania jest wyłączona.