Konkursy

GSG – Gliwice

Nazwa:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ROZDZIELNI GAZU W GLIWICACH

Autorzy:
arch.: arch.: Tomasz Pikos (Render)
arch.: Paweł Gałeczka (NOVAstudio)
arch.: Kamila Cieśla

Projekt realizowany w pracowniach: Render i NOVAstudio z Katowic

Lokalizacja:
Gliwice

Koncepcja konkursowa / przetargowa:
2012

Idea:
Obszar opracowania zlokalizowany przy autostradzie A-4 postrzegany jest jako obszerna strefa niskiej zieleni. W bezposrednim sąsiedztwie obszaru opracowania znajduje się zabudowa szybów kopalnianych oraz inne zakłady przemysłowe, których odbiór architektonicznej formy jest nieestetyczny. Zapisy planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru w liberalny sposób tyczą ramy przestrzenne nowej zabudowy, włacznie z linią zabudowy.
Dlatego też autorzy koncepcji uważali za nadrzędne utworzenie formy obiektu otwartej do wewnątrz, która jednocześnie wyeksponuje i podkreśli strefę wejściową rozdzielni.
Przekrzywienie obiektu na działce jest zabiegiem celowym i ma za zadanie świadome kadrowanie perspektyw widokowych. Dzięki temu zabiegowi otrzymano dwie niemal równorzędne elewacje frontowe, uwidocznione z głównej drogi dojazdowej – ul. Rolników. Dodatkowym atutem jest takie ukształtowanie formy obiektu w przestrzeni, które powoduje zasłonięcie strefy roboczej zakładu (strefy warsztatowo – magazynowo – garażowej). Przekrzywienie obiektu na działce poskutkowało jednocześnie wyeksponowaniem strefy wejścia i ulokowaniem jej w centralnej części terenu inwestycyjnego. Otrzymano w ten sposób formę uporządkowaną, zarówno pod względem struktury funkcjonalnej jak i przestrzennej – sterfa biurowa, strefa warsztatowo – socjana, strefa magazynowo – garażowa. Każda ze stref mieści się w poszczególnych ramionach budynku, łacznie formując zwartą formę obiektu.
Dzięki takiemu ukształtowaniu obiektu otrzymano również dziedziniec, który stanowi wnętrze rekreacyjno – urbanistyczne dla pracowników rozdzielni. Ulokowanie obiektu bliżej drogi publicznej – ul. Rolników – pozwoliło uwolnić inwestycyjnie 9 000 m2. Teren ten może zostać dowolnie wykorzystany w przyszłości przez Inwestora pod dodatkowe miejsca parkinowe lub zabudowę, niezbędną do prowadzenia działalności rozwijającej się rozdzielni.Możliwość komentowania jest wyłączona.