Konkursy

Future Processing – Gliwice

Nazwa:
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego dla firmy Future – Processing Sp. z o.o. 2012

Autorzy:
arch.: Paweł Gałeczka (NOVAstudio)
arch.: Kamila Cieśla
arch.: Monika Nowak
arch.: Daniel Gola
art.plastyk.: Wojciech Skrzypiec

Lokalizacja:
Gliwice

Koncepcja konkursowa:
2012

Idea:
Główne założenia projektu:
– zachowanie proporcji pomiędzy strefą pracy i odpoczynku, w myśl zasady „work life balance”,
– stworzenie przyjaznego środowiska miejsca pracy,
– stworzenie przestrzeni wspierającej komunikację oraz ciągły przepływ informacji, zwanej przestrzenią wspólną,
– stworzenie budynku, w którym atmosfera pracy sprzyja rozwojowi firmy tzw. „team building”,
– budowanie świadomości marki firmy Future Processing, poprzez wykorzystanie do tego celu architektury oraz zabiegów projektowych (np. kolorystyki), które jednoznacznie identyfikują firmę (nowe założenie architektoniczno – urbanistyczne powinno stać się wizytówką firmy),
– prostota i uniwersalizm układu funkcjonalno – przestrzennego,
– projektowanie świadome wartości środowiska naturalnego



Możliwość komentowania jest wyłączona.