Bio

„Architektura wystawiona jest na działanie życia.
Jeśli jej ciało jest dostatecznie wrażliwe, może uzyskać jakość, która będzie gwarantem rzeczywistości minionego istnienia.”

Peter Zumthor „Myślenie architekturą”

 

KAMILA CIEŚLA

Absolwentka WA PŚ. Od 2007 r. Wspólnie z Pawłem Gałeczką prowadziła pracownię projektową NOVAstudio w latach 2006-2014.

Od 2013 pracownik naukowy na Kierunku Architektura Krajobrazu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza w Bieksu-Białej.
W latach 2011-2006 studentka studiów doktoranckich na WA Pś. Obroniła pracę doktorską w zakresie dyscypliny naukowej: Architektura i Urbanistyka, w 2012 uzyskując tytuł: dr inż. arch. za pracę pt.: Kształtowanie współczesnych obiektów funkcji nauki oraz ich rola w przestrzeni miejskiej – wybrane przykłady.
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W latach 2007 – 2009 współorganizator i koordynator działań artystycznych realizowanych w ramach OFF festivalu (m.in. realizacja murali miejskich wg proj. E. Dwurnika 2007, W.Sasnala 2008, A. Bogackiej 2009).

Hobbystycznie płetwonurek, a w latach 2003 – 2006 współpracownik Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Śląsk w Katowicach. Obecnie członek Stowarzyszenia Globe Diving Club.

Oferuję Państwu m.in.wykonywanie:

– analiz inwestycyjnych terenu,
– możliwości zagospodarowania działek,
– analiz SWOT dla inwestycji architektonicznych
– projektów wnętrz dla klientów indywidulanych, korporacyjnych i instytucjonalnych,
– projektów budowlanych i wykonawczych,

Pomagam w:

– rozwiązywaniu problemów funkcjonalnych, formalno-prawnych i urbanistycznych,
– przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
– służę doradztwem architektonicznych

Jako miłośniczka rodzinnej dzielnicy – Giszowiec, służę bezpłatnymi poradami architektonicznymi w każdą środy w godzinach od 17:00 do 18:00 w siedzibie Domu Klutury KSM Katowice.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PUBLIKACJI, KTÓRE POWSTAŁY JAKO WYNIK PRACY BADAWCZEJ:

1. Kamila Cieśla-Gałeczka, Tradycja i Nowoczesność we współczesnych budynkach R&D, Wydawnictwo pokonferencyjne Pol.Śl.
w ramach Konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury KDWA3, Gliwice, 2008
2. Nina Juzwa, Kamila Cieśla-Gałeczka, Nauka i kultura w roli przemysłów kreatywnych – przykłady rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych
w rozwoju miast i aglomeracji, 175-183, Katowice, 2010
3. Kamila Cieśla-Gałeczka, The Architecture of Contemporary Science Centers – Combining of Art, Architecture and Exhibitions:
Creating New Places of Innovative Learning Experiences, Wydawnictwo pokonferencyhne PACIA 2010, School of Arts, University
Sains Malaysia, Penang, 2010
4. Kamila Cieśla-Gałeczka, Dąbrowa Górnicza – warsztaty. Koncepcja B, Monografia – POMIĘDZY MIASTEM
A NIE-MIASTEM- Z cyklu Odnowa Krajobrazu Miejskiego – ULAR5,Wydział Architektury Pol. Śl. i Komitet Architektury
i Urbanistyki PAN, 210-213,Gliwice, 2010
5. red. Jan Pallado, częśc opracowania:Kamila Cieśla-Gałeczka,, Ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w świetle
Browfield Days w Rudzie Śląskiej. Nowary, Monografia, Wyd. Miasto Ruda Sląska, Wydział Architektury Pol. Śl., Gliwice – Ruda
Śląsla, ISBN 978-83-926402-8-8, 2011

Zaprzyjaźnione strony:

www.novastudio.pl

www.vertigoarchitekci.pl

www.esbros.pl

www.vimercatearchitects.com